Colexio "La Inmaculada"
PONTEAREAS


Luther King

Se soubese que mañán acababa o mundo, eu hoxe aínda plantaría unha árbore.

Martin Luther King

viernes, 27 de abril de 2012

Disección dun ollo de tenreira

Os alumnos e alumnas de 3º de ESO, coñecemos o ollo de tenreira máis de cerca. Na disección poidemos observar o cristalino, o humor vítreo e a retina entre outras estructuras. Mirade o video!.  

                                   

Video realizado polos alumnos e alumnas de 3º de ESO

Guille, Irene e Itzíar non lle teñen "medo" ás prácticas.
viernes, 20 de abril de 2012

Corpos xeométricos

Repaso de teoría e exercicios resoltos sobre CORPOS XEOMÉTRICOS


Exercicios do libro coas solucións

As funcións lineais e cuadráticas en 3º ESO


Moitos exercicios resolto sobre funcións lineais e cuadráticas
Exercicios resoltos de representación de rectas, pendente, puntos da recta, etc
Máis exercicios resoltos
Exercicios sobre gráficas coa solución ao final
Gráficas de 2º Grao . ´
Máis gráficas de 2º Grao
Ben agora que xa precticaches: exercicios para resolver tí

Química virtual

Todo o que nos rodea está formado por átomos. Poden estar illados ou formando moléculas ou compostos que se reúnen en estructuras inertes formando minerais e rochas, ou seres vivos coma tí.
Pero a pesares das múltiples combinacións que se forman entre os elementos químicos, non ocorre de xeito fortuito.
Científicos como Boyle, Dalton, Lavoisier, Avogadro ou Meitner, pasaron parte da súa vida preguntándose e estudiando que leis rixen o comportamento da materia e como está formada. Para entender o comportamento químico da materia, é necesario coñecer como responde ás leis físicas. 


Mecánica cuántica e configuración electrónica