Colexio "La Inmaculada"
PONTEAREAS


Luther King

Se soubese que mañán acababa o mundo, eu hoxe aínda plantaría unha árbore.

Martin Luther King

jueves, 29 de noviembre de 2012

Gústanche os detalles?

Que te parece se lle damos unha sorpresa tan chula como sinxela aos invitados deste Nadal?.
So tes que adicarlle uns minutos e doblar as servilletas como se indica máis abaixo. Hai moitos modelos. Coñeces algún que nos poidas ensinar en clase?
PORTA CUBERTOS

FLOR DE LIS

VELA

domingo, 25 de noviembre de 2012

O rostro humano


Seguramente debuxar caras parecerache complicado. Neste tema imos aprender como facelo usando algúns truquiños. Ademais do explicado en clase podes ver estes titoriaissábado, 24 de noviembre de 2012

Mapas topográficos

Un mapa topográfico é unha representación do relevo da superficie terrestre a unha escala definida. A diferencia dos planos topográficos, os mapas topográficos representan amplas áreas do territorio. Neles se inclúen curvas de nivel que permiten reflectir a forma da superficie terrestre.Como traballar con curvas de nivel


Aprende como levantar un PERFIL TOPOGRÁFICOTí e os dereitos humanos

DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS


Os DEREITOS HUMANOS son as eleccións que facemos cada día como seres humanos, no noso barrio, na escola, no traballo, coa familia, cos amigos, ... É a responsabilidade que todos compartimos de respectarnos mutuamente, axudarnos e protexer aos máis necesitados. Os dereitos humanos teñen que ter significado no nosos entorno máis inmediato e nós debemos ser promotores dos mesmos, senón nada ten sentido.

As vosas historietas xa están aqui!

Ola a tod@s.
Moi bos os traballos que estades facendo sobre a ilustración e a creación de tiras cómicas-
Moi pronto a exposición de traballos será disfrutada por todo o cole!.


Despois desta pequena bromiña, pois si que estudiades moito, vou ir enlazando os traballos rematados por algúns de vós. Todos son fantásticos!. Noraboa!

4º ESO
Iria Lameiro Brais JacoboJorge GilsanzAndrea PérezNatalia VázquezJessica SieiroAitor Porto; Samantha Ramilo;

3º ESO
María FernándezAléix ÁlvarezNatalia MárquezManuel CimaLaura Rodríguez ; Noelia Sánchez ; Alicia Groba ; Laura Torres ; Marta Rodríguez ; Lorena Carracedo ; Aitana Alonso; Pablo Pazos

Felicitacións de Nadal e outras actividades propias destas datas:
Aléix Álvarez ; Carlos Pérez ; Natalia Márquez ; Rosana Cayetano ; Alicia Groba ; Laura Torres ; Noemi Lamora ; Manuel Cima ; Laura Rodríguez ; Lorena Carracedo ; Aitana Alonso; outro máis de Aitana; Noelia Sánchez: Pablo Pazos ; Marta Rodríguez; Carlos Pérez; María Fernández;

Iria Lameiro; outro máis de IriaAndrea Pérez; outro máis de Andrea ; Natalia Vázquez ; Jorge Gilsanz
Samantha Ramilo ; Brais Jacobomiércoles, 21 de noviembre de 2012

Problemas de mesturas


Exercicios de dinámica


PROBLEMAS DE DINÁMICA

1.-Un resorte en repouso mide 15 cm e se colgamos del unha masa de 3 kg alóngase 10 cm. Calcula a súa constante elástica en unidades do S.I. Que masa debemos colgar se queremos que se alongue 22 cm?

2.-Un resorte mide 30 cm cando lle colgamos 200 g, e a súa lonxitude é de 40 cm cando lle colgamos 325 g. Calcula: a) a lonxitude do resorte en repouso; b) a constante do resorte en N/m e en Kilopondios/m.

3.-A lonxitude dun resorte sen carga é de 20 cm. Se se suspende do seu extremo un corpo que pesa 12 N a súa lonxitude é de 25 cm. Calcula a constante de recuperación do resorte e a súa lonxitude cando se suspende del un corpo de 600 g.

4.- Dados os seguintes vectores calcula gráficamente a súa resultante de 3 formas diferentes.


5.-Unha lámpada de 100 N de peso está pendurada do teito por unha cadea. Cal é a tensión da devandita cadea no punto de enganche da lámpada?Especifica o seu módulo, dirección e sentido. Fai un debuxo.

6.-Unha barra de 2 m está pendurada do teito mediante dúas cordas de igual lonxitude. Un corpo de 20 Kg pendura da barra a 50 cm dun dos extremos. Que forza exerce cada corda?

7.- Un foco pendúrase dunha corda que está en equilibrio baixo a acción dunhas pesas segundo se indica na figura. Cal é a masa do foco?


8.- Aplícase unha forza de 40 N sobre unha caixa e esta móvese cunha aceleración de 2,5 m/s2 nunha superficie horizontal. Existe forza de rozamento? En caso afirmativo, canto vale o coeficiente?.

9.- Un paralelepípedo de aceiro é lanzado sobre unha superficie horizontal a velocidade de 4m/s. Se a súa masa é de 1,5 Kg e o coeficiente de rozamento vale 0,2, calcula:
a)a forza normal entre o móbil e a superficie.
b) a forza de rozamento,
c) a aceleración producida pola Fr,
d) o tempo que tarda en pararse.
e) debuxa o sisteme descrito.

10.- Dous rapaces están patinando sobre xeo e chocan. O rapaz de 60 Kg de masa empurra á rapaza cunha forza de 10 N. Sabendo que a rapaza ten 40 Kg de masa calcula que aceleración experimenta. Que forza actúa sobre o rapaz e que aceleración sofre? Cal é a Lei da Dinámica coa que se explica este problema?

Enerxías limpas

A necesidade agudiza o inxenio.


Lede o seguinte artigo e enterádevos de como unhas meniñas foron quen de artellar a maneira de ter enerxía eléctrica dun xeito moi barato!
Tamén hai outras experiencias nas que este producto, do que aínda non vos dou o nome, se utiliza como fertilizante biolóxico. Mirade aquí

Ben, e agora que xa sabedes de que substancia se trata, podedes decir que cantidade produce unha persoa ao día?

En que parte do noso organismo fabricamos esta substancia?


martes, 20 de noviembre de 2012

Estados de agregación da materia

Comezamos unha nova unidade titulada: estados de agregación da materia.
Sabes a que se lle chama materia? Que características ten?A densidade é unha das súas propiedades características. Mira estes problemas resoltos

E agora neste vídeo un avance do tema


Os cambios dun estado a outro na materia reciben nomes como: 


Por que non varía a temperatura dun sistema mentras se produceun cambio de estado? En que se utiliza toda a enerxía absorbida polo mesmo? Como se representa este fenómeno de xeito gráfico? Aprende máis aquí.
Neste enlace podes seguir un por un os pasos para facer unha gráfica de cambios de estado.
E neste outro a última gráfica. Quedoute claro?

O CALOR LATENTE de CAMBIO de ESTADO é a cantidade de enerxía en Xulios que se necesitan por cada Kg de masa para realizar un cambio de estado.
Nos proceso ENDOTÉRMICOS (fusión, vaporización e sublimación) o valor é positivo porque se absorbe enerxía.
Lf.- Calor latente de fusión. Cantidade de enerxía necesaria para cambiar unha masa de materia dende o estado sólido ao líquido.
Lv.- Calor latente de vaporización. Cantidade de enerxía necesaria para cambiar unha masa de materia dende o estado líquido ao gasoso.
Nos procesos EXOTÉRMICOS (licuación ou condensación, solidificación e sublimación regresiva) o valor é negativo porque se desprende enerxía.
Ll.- Calor latente de licuación. Cantidade de enerxía que se desprende ao cambiar unha masa de materia dende o estado gasoso ao líquido.
Ls.- Calor latente de solidificación. Cantidade de enerxía que se desprende ao cambiar unha masa de materia dende o estado líquido ao sólido.

A Teoría Cinética da Materia explica as características de sólidos, líquidos e gases así como o comportamento da materia durante os cambios de estado.

Chámase presión atmosférica á presión que exerce a atmósfera sobre a superficie terrestre e sobre os corpos que se atopan nela. Utilízase o BARÓMETRO para medila. Queres facer o teu propio mapa do tempo?

LEIS DOS GASES 


Lei de Boyle- Mariotte
Grazas aos estudos destes dous científicos enunciouse a seguinte lei :
O VOLUME dun gas diminúe ao aumentar a PRESIÓN, (A temperatura constante, procesos ISOTÉRMICOS)
Para a mesma masa dun gas, e nun recipiente pechado, se a temperatura se mantén constante, a presión e o volume son magnitudes inversamente proporcionais. É decir, que se aumenta a presión dentro dese recipiente, o volume diminúe, e viceversa.
P. V = P'. V'
1º Lei de Charles e  Gay- Lussac (tamén chamada simplemente Lei de Charles)
Grazas aos estudos destes dous químicos franceses enunciáronse 2 leis
O VOLUME dun gas aumenta coa TEMPERATURA (A presión constante, procesos ISOBÁRICOS))
Para a mesma masa dun gas, e nun recipiente pechado, se a presión se mantén constante, o volume e a temperatura son magnitudes directamente proporcionais.
V/T = V'/ T'
2ª Lei de Charles e Gay Lussac (tamén chamada simplemente Lei de Gay Lussac)
A PRESIÓN dun gas aumenta coa TEMPERATURA (a volume constante, procesos ISOCOROS)

Para a mesma masa dun gas, e nun recipiente pechado, se o  volume se mantén constante, a presión e a temperatura son magnitudes directamente proporcionais.
P/T = P'/ T'
Nestas dúas últimas leis a temperatura debe expresarse en kelvin.

Estática e Dinámica divertidas

Neste enlace tes unha explicación e xogos interactivos para comprender mellor o concepto de VECTOR e como traballar con eles.Pincha aqui para ver como Newton explica as súas Leis da Dinámica

Neste outro enlace tamén o explican moi ben

Vídeos divertidos para explicar as leis de de Newton

domingo, 18 de noviembre de 2012

O Método científico. Magnitudes e unidades

Recordas en que consiste o MÉTODO CIENTÍFICO?

Unidades de medida do SISTEMA INTERNACIONAL

Prefixos do Sistema internacional

Aqui tes un XOGO para prácticar sobre unidades e magnitudes físicas e químicas

En este outro xogo podes aprender cales son as magnitudes escalares e vectoriais

O relevo e os axentes xeolóxicos externosAntes de ver como actúan os axentes xeolóxicos externos: o vento, os glaciares, os ríos,..que erosionan, transportan e sedimentan, compre repasar os procesos de meteorización:
Meteorización Física
Meteorización Química
Meteorización Biolóxica

Modelado Glaciar


Modelado Fluvial
Fotografías interesantes de formas de relevo

Xogo para aprender máis


A enerxía interna e o relevo

A formación de oróxenos, a deformación das rochas e o seu ciclo están vínculados cos fenómenos de movemento tectónico e polo tanto coa sismicidade e co vulcanismo. Tamén os axentes xeolóxicos externos son responsables do modelado da paisaxe.
Oroxenia Alpina

A continuación tedes un vídeo sobre a formación do Himalaya

Hai moitos termos e de finicións coas que debes familiarizarte para abordar esta unidade. Neste xogo podes practicar e comprobar os resultados:

A enerxía interna e o relevo: XOGO de TARXETAS

Tipos de volcáns

Os cambios no medio natural prodúcense debido a procesos perfectamente explicados. Mirao aquí e comproba na autoavaliación que o entendes mellor.


sábado, 17 de noviembre de 2012

Aparatos dixestivo e respiratorio


Animación moi simpática sobre o aparato dixestivo. Aqui outra máis

Animación sobre o proceso respiratorio. Aqui outra máis

Neste enlace podes repasar o estudiado na clase sobre os APARATOS DIXESTIVO E RESPIRATORIO.

Aqui tes un MAPA CONCEPTUAL

Para tomar aire e expulsalo o noso organismo realiza dous movementos chamados: INSPIRACIÓN e EXPIRACIÓN. Mira estes vídeo:
Aprendiches algo máis?. Compróbao facendo esta AUTOAVALIACIÓN


A dixestión

Para realizar a dixestión dos alimentos que inxerimos e poder aproveitar os seus nutrientes, o aparello dixestivo consta de dúas aciións principais.

A dixestión FÍSICA.- Ten lugar grazas a acción dos DENTES, da lingua, dos movementos peristálticos do esófago e dos movementos musculares do estómago.
A hixiene das pezas dentarias é moi importante se non queres ter CARIES DENTAL
A dixestión QUÍMICA.- Ten lugar grazas á producción dunhas sustancias chamadas enzimas que actúan na boca, no estómago e no intestino delgado, de tal xeito que transforman as moléculas moi grandes ou polímeros, en moléculas sinxelas ou monómeros, para que poidan ser absorbidas polo doudeno e pasar así ao sangue. Clica na seguinte imaxe para saber máis:


Aquí tes un XOGO MOI INTERESANTE para que aprendas os nomes das principais enzimas dixestivas humanas. Que te divirtas!